Keauhou-Kahalu‘u

(back to previous page)Preparing the mature self

Here are several documents that you should read in preparation for a visit to these sites

An account by Henry Kekahuna, shared by Kekuewa Kikiloi
"A Plea for Hawaiian Preservation"


Kekahuna's Map


Access protocol for ‘āina Pauahi o Kona
Explanation of protocol

Some important cultural & historical information about these places
Cultural History


Hāpaiali‘i Workbook
Click on one of the following links
to listen to a chant and see the words

E Hō Mai Ka ‘Ike
E Kanaka Nui
E Kānehoalani E
I Ola No Ke Kino
Iā moku
Ke Kū Nei Mākou
Kū Ka Maka
Malana Mai Ka’u
Mele Inoa no Manono
O Kāne, ‘o Kūkapao
O Kona Nui ‘Äina Lä
ō wahi mai e Lono
‘O Wākea noho iā Papa
Pa‘a Ho‘i Paepae
Pule Ho‘oulu